czwartek, 8 listopada 2012

Jacques Le Goff Średniowiecze i pieniądze.

Jacques Le Goff (ur. 1924), francuski mediewista o światowej renomie, od ponad pół wieku bada mentalność ludzi średniowiecza, poddając analizie różne aspekty kultury, gospodarki i religijności tej epoki.

W eseju "Średniowiecze i pieniądze" podsumowuje dotychczasowe przemyślenia na temat obecności pieniędzy w życiu ówczesnego społeczeństwa: pisze o ich znaczeniu dla gospodarki oraz ich ocenie z etycznego punktu widzenia. Analizuje, jak Kościół propagował właściwą dla chrześcijanina postawę wobec pozyskiwania pieniądza (np. drogą lichwy czy działalności kupieckiej), chęci posiadania go i używania, a także - jak ewoluowały poglądy Kościoła w tym zakresie.

Profesor Jacques Le Goff jest autorem około 40 książek - w przekładzie na język polski ukazały się m.in.: "Inteligencja w wiekach średnich" (1966), "Kultura średniowiecznej Europy" (1994), "Narodziny czyśćca" (1997), "Święty Franciszek z Asyżu" (2001), "Apogeum chrześcijaństwa: ok. 1180 - ok. 1330" (2003).


Średniowiecze i pieniądze

Brak komentarzy: