niedziela, 2 maja 2010

Wyrafinowany Pilch.Pociąg do życia wiecznego - zbiór felietonów jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich - zawiera teksty drukowane w Polityce i Dzienniku. W swych felietonach Jerzy Pilch kontynuuje najlepsze tradycje gatunku, łącząc celne obserwacje obyczajowe i wielką erudycję z inteligencją i perfekcyjnym warsztatem. Niemal pełen opis współczesnej Polski z jej absurdami, kulturą, codziennym życiem ipolityką. Cięty dowcip, humor, ironia, aktualność poruszanych kwestii,...

`Począwszy od roku 1994 Jerzy Pilch publikuje w odstępach 2-3 letnich wybory swoich najcelniejszych felietonów, których pierwodruki ukazały się na łamach prasy. "Pociąg do życia wiecznego" gromadzi teksty ogłoszone w latach 2002-2006. W nocie dołączonej do książki znalazła się informacja, że tworząc aktualny wybór, autor umyślnie zrezygnował z tekstów o literaturze i futbolu (dwu fenomenach szczególnie mu bliskich), ponieważ planuje umieścić pominięte felietony w kolejnej książce.

W "Pociągu do życia wiecznego" można wyśledzić dwie dominanty tematyczne. Pierwszą z nich są - szeroko rozumiane - sprawy publiczne, związane z bieżącą polską polityką, a zwłaszcza z życiem partyjnym, którego Pilch jest ironicznym obserwatorem i komentatorem. Ten rodzaj felietonowej pasji można by nieelegancko nazwać żerowaniem na gafach, niezręcznościach i zwykłej głupocie klasy politycznej.

Druga - zdaje się, że ważniejsza - dominanta tematyczna to sprawy poniekąd osobiste, na ogół osadzone w żywiole wspomnieniowo-nostalgicznym. Tutaj najwięcej mówi Pilch o swoim samopoczuciu, o lekturach i wydarzeniach artystycznych, które szczególnie go poruszyły, o ważnych dla niego spotkaniach z nietuzinkowymi postaciami. Jerzy Pilch uchodzi za niedoścignionego mistrza współczesnej polskiej felietonistyki, autora niezwykle przenikliwego, operującego subtelnym, wyrafinowanym dowcipem. Teksty zgromadzone w "Pociągu do życia wiecznego" dowodzą, iż na ów mistrzowski tytuł w pełni zasługuje. - Dariusz Nowacki (źródło: www.instytutksiazki.pl)

Jak dla mnie, książka ta, to prawdziwa rewelacja. Polecam tym wszystkim, którzy tęsknią do rozmów przesiąkniętych mgłą intelektualnego wyrafinowania.

Jeden z najsmaczniejszych, literackich kąsków w tym roku, jaki wpadł mi w ręce.

Brak komentarzy: