wtorek, 5 stycznia 2010

Książka z serii tych ważnych.
Seria „Tworzenie Europy" powstała w wyniku inicjatywy pięciu wydawców z różnych krajów (Beck z Monachium, Basil Blackwell z Oksfordu, Critica z Barcelony, Laterza z Rzymu i Bari, Seuil z Paryża) i ma na celu zaprezentowanie procesu powstawania nowoczesnej Europy z uwzględnieniem zarówno momentów jej chwały, jak i trudnego dziedzictwa przeszłości. W swym dążeniu do jedności kontynent nasz był areną konfliktów, podziałów, sprzeczności wewnętrznych. Nie zamierzamy niczego ukrywać; myśląc o przyszłości Europy, musimy poznać całą jej przeszłość.
Stąd tytuł serii, której zamierzeniem nie jest wcale przedstawienie syntetycznego obrazu historii Europy; na to, naszym zdaniem, nie nadszedł jeszcze odpowiedni moment. Prezentowane teksty są autorstwa najlepszych historyków współczesnych, nie tylko europejskich, sławnych i mniej znanych. Długa tradycja historiograficzna, poczynając od Herodota, a kończąc na nowych koncepcjach powstałych w Europie w XX wieku, które zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach dogłębnie zreformowały historię, pozwala autorom zająć się podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi różnych dziedzin — gospodarki, polityki, socjologii, religii, kultury. Dzięki swej przejrzystości teksty te będą zrozumiałe dla szerokiego grona czytelników.
Naszą ambicjąjest bowiem dostarczenie elementów odpowiedzi na ważkie pytania stojące przed tymi, którzy tworzą i będą tworzyć Europę, a także przed wszystkimi ludźmi na świecie, którzy się nią interesują. Te pytania to: „Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy?" "
Jacąues Le Goff .

Brak komentarzy: